Arbeidsstøtte til den digitale montøren

Endringer i kraftbransjen betyr forandringer i måten det jobbes på, både for selskapene og vedlikeholdsarbeidere. Dette krever en dyktig balansegang for å imøtekomme interne og eksterne krav som person- og leveringssikkerhet, lovpålagte inspeksjoner og rutiner. Samtidig skal man ta hensyn til økonomiske forutsetninger og levere god kundeservice.

Teknologiske fremskritt i datafangst, mobilitet og automatiserte driftsprosesser bringer stadig med seg nye muligheter for å jobbe smartere og mer effektivt.

Powel lanserer nå to nye skybaserte vedlikeholdsløsninger med prosessorienterte brukerflater, som gjør arbeidshverdagen for nettselskaper enklere og mer effektiv. Powels nye løsninger Inspeksjon og Frie Observasjoner snur tradisjonell jobbmetodikk på hodet; bort fra kontoret og ut i felt til montørene.

Frie Observasjoner og Inspeksjon er webløsninger med responsivt design, for bruk på smarttelefon og nettbrett. Løsningene er intuitive og brukervennlige, og verdsetter montørens faglige ekspertise til å gi en tilstandsvurdering av nettet.

Tilstandskontroll av nettet - Inspeksjon

Samtlige nettstasjoner skal gjennomgå en inspeksjon hvert år. Inspeksjonen består av en rekke forhåndsdefinerte kontrollpunkter i definerte inspeksjonssett etablert i vedlikeholdssystemet. I dagens vedlikeholdsprosess planlegges samtlige inspeksjoner på forhånd, de blir bestilt og fordelt på hver enkelt montør med et tidsrom for utførelse.

Undersøkelser vi har gjennomført med kunder viser at montører besøker om lag 50% av nettstasjonene årlig i ulike sammenhenger. Målet med Inspeksjon er å legge til rette for at montører skal kunne utføre inspeksjoner i tillegg, når de allikevel er i nærheten av en nettstasjon.

- Montørens GPS posisjon brukes til å visualisere tilgjengelige inspeksjoner i kartet, forklarer Richard Schytte i Powel. Montøren velger enkelt inspeksjonen for en nettstasjonen som ikke er utført. Så kan han utføre inspeksjonen, registrere eventuelle avvik og fullføre den årlige inspeksjonen på stedet.

Avvik registreres med tilstand, eventuelt utfyllende tekst og bilde som lastes opp og videre oppdaterer vedlikeholdssystemet.

Løsningen bidrar til bedre utnyttelse av montørens tid, gjennom redusert ledigtid og kjøring for montør, som kan plukke arbeidsoppdrag fra kartet ut fra disponibel tid og lokasjon. Planlegging, saksbehandling og administrasjon reduseres, og flyttes ut til felt.

Registrering av avvik og tilstand fra felt – Frie Observasjoner

Prioritering av vedlikeholdsoppgaver krever et datagrunnlag som sier noe om den kontinuerlige utviklingen av tilstanden til nettet som forvaltes, og dagens vedlikeholdsprosess er avhengig av ulike datakilder.

- Bakgrunn for Frie Observasjoner var et ønske fra flere kunder om å kunne registrere feil, avvik og observasjoner i felt, primært ved hjelp av smarttelefoner. Videre var det et ønske om at disse registreringene ble overført direkte til vedlikeholdssystemet for videre oppfølging og behandling, sier Schytte.

Som ved løsningen Inspeksjon kan brukeren ved hjelp av løsningens GPS finne anlegg i nærheten av sin posisjon. Kartvisning av komponenter nær brukerens posisjon forenkler registreringen av avvik på det riktige anlegget.

Etter å ha valgt anlegg i kartet, enten det er snakk om en nettstasjon eller kabelskap, er det enkelt og greit å registrere avvik som er relatert mulige kontrollpunkt definert i vedlikeholdssystemet. Bruker kan registrerer avvikstype, gjøre en tilstandsvurdering og eventuelt legge til ytterlige merknader med støtte i et bilde.  

- Frie Observasjoner sørger for effektiv innmelding av avvik fra felt, og dermed et bedre datagrunnlag om tilstanden til nettet, sier Schytte. I tillegg til at man sparer tid, sikrer man bedre datakvalitet da avvik registreres automatisk på det riktige objektet i vedlikeholdssystemet.

Nye muligheter - Kartfunksjoner og skyløsninger

Skyløsninger, som Frie Observasjoner og Inspeksjoner, er en del av Powels iAM Maintenance løsningsportefølje som også inneholder Bildeanalyse, en løsning hvor fagpersoner raskt kan bla seg igjennom bildemateriell fra blant annet toppbefaring av mastepunkt for å avdekke eventuelle avvik.

Alle kartfunksjonene i iAM Maintenance er basert på ArcGIS teknologi fra Powels teknologipartner Esri, og skyløsningen blir driftet gjennom plattformen Microsoft Azure, med sikker integrasjon til data lagret lokalt hos kunde.