I førersetet i over 50 år

De første beregningene for kartlegging av tekniske forhold i høyspenningsnett ble gjennomført med hullkort for 50 år siden. Beregninger ble utført på NTNUs stormaskin og en beregning tok ei natt. 

50 år senere gjør teknologien det mulig å gjennomføre de samme beregningene på ett sekund. Norge har i dag den mest effektive og miljøvennlige strømproduksjonen i verden og Karl Petter Borthen har vært med på hele den teknologiske reisen.

- Kraftbransjen kan i dag produsere kraft og levere strøm til kundene med svært lite tap. Norge er verdensledende innen dette området og det er mye på grunn av innovativ teknologi utviklet i Trondheim, sier Borthen i Powel.

 Karrieren startet i EFI

Karrieren til elektroingeniøren begynte ved Elektrisitetsforsyningens Forskningsinstitutt (EFI) 1. januar 1969, som etter hvert ble SINTEF Energi. Men Karl Petter og hans kollegaer ble ikke værende i SINTEF resten av livet.


Karl Petter Borthen ble hedret med Norges Vels utmerkelse for lang og tro tjeneste som ansatt hos samme arbeidsgiver i et halvt århundre. Her blir han gratulert av Trond Straume, CEO.

Teknologien var så attraktiv for næringslivet, at Borthen og hans 37 kolleger dannet selskapet Powel AS i 1996. Programvareselskapet har vokst fra 37 ansatte i 1996 til 400 ansatte i 2019, med kontorer i åtte land og en halv milliard kroner i omsetning. 15. januar feirer Powel Karl Petter og selskapets symbolske 50 årsdag.


Karl Petter Borthen viser stolt fram diplom og blomster. 73-åringen går av med pensjon i disse dager.

 - Vi har vært i førersetet når det gjelder teknologiutvikling for energibransjen i over 50 år. Det er vi stolt av, sier Trond Straume, CEO i Powel, som er takknemlig for at det fortsatt finnes kontinuitetsbærere som Karl Petter i firmaet.

Vil vokse internasjonalt 

- Uten Karl Petter og hans kolleger sin kompetanse og utvikling av programvare hadde Powel aldri eksistert. Siden den tid har vi bidratt til en mer sikker, miljøvennlig og effektiv energisektor i Norge, Norden og også flere land i Europa. Når Karl Petter nå går av, blir hans erfaring og kunnskap videreforedlet i nye og attraktive løsninger. Det er et ansvar vi tar på alvor, sier Straume, som startet sin karriere i Powel i august 2018.

Den nye toppsjefen ser mange nye utfordringer for programvarehuset som har hovedkontor i Trondheim, med kunder i over 19 land hovedsakelig i Norden og Europa. 

- Målet er å fortsette å vokse internasjonalt og være ledende på industriell IT og domenekunnskap. Vi har 50 nye og spennende år framfor oss, smiler Straume.