100 kommuner bruker nå Gemini Portal fra Powel

Kommuner over hele landet har fått en enklere arbeidshverdag siden Gemini Portal ble lansert i 2013. Nå blir Aurskog-Høland kunde nummer 100 og kan se frem til raskere og enklere tilgang til et oppdatert VA-nett direkte på nettbrettet - når som helst og hvor som helst.

Arbeidsprosessene i kommunene profesjonaliseres og digitaliseres, og det er behov for mobile løsninger som er lette å ta i bruk. Gemini Portal er nettbrettversjonen av vår markedsledende desktopløsning Gemini VA. Med Gemini Portal kan nettbrettet tas med ut i felt og riktige kart og VA-informasjon vil være tilgjengelig. Det meste som er dokumentert i Gemini VA kan gjøres tilgjengelig via nettbrettet og brukeren har full oversikt over kummer, avløp og ledninger. 

I portalen er det mulig å legge inn dagboksposter, og å oppdatere informasjon direkte fra felt. Om man er ute for å utbedre en skade rapporterer man direkte inn i systemet fra felt når skaden er reparert. Nytt siden lanseringen er funksjonaliteter for å laste opp kumkortbilder og å redigere ventilstilling direkte fra felt.

- Siden vi lanserte portalen i 2013 har vi sett en stigende økning i etterspørsel. I tillegg har vi sett at kunder er kreative i bruken og har funnet alternative bruksmetoder, sier Arnstein Holthe i Powel. Vi vet blant annet at Tromsø kommune deler verktøyet med Brann- og redningsetaten. Ved utrykning har brannvesenet hele tiden tilgang til oppdatert informasjon om vannmengden der de er og kan enkelt finne alle brannventiler i området. En annen kommune bruker portalen for å få oversikt over hvor brøytemannskapene har vært.

Det er et stort spenn på kommunene som bruker Gemini Portal, fra mindre kommuner til de største i landet. De minste kommunene har kun et par brukere, mens store kunder som Oslo, Trondheim og Bergen har et tresifret antall. Kunde nummer 100, Aurskog-Høland på Østlandet har rundt 15,000 innbyggere og vil ha rundt ti Gemini Portal brukere.

- Vi ser frem til å ta i bruk Gemini Portal og alle mulighetene som ligger i verktøyet. Spesielt kommer mannskapet vårt til å sette pris på den betraktelig bedre tilgjengeligheten til ledningskartverket ute i felt. Vi tenker også at verktøyet vil gi oss flere innregistreringer av driftsforstyrrelser, som igjen vil bidra til bedre prioritering av rehabilitering på ledningsnettet. Det er dessuten viktig for oss å følge utviklingen i teknologien og Gemini Portal blir et naturlig steg videre fra Gemini VA som vi allerede bruker, sier Gjermund Nilsen virksomhetsleder kommunalteknisk drift i Aurskog-Høland kommune.

- Tilbakemeldingene Powel får fra kundene går på at dette er den plattformen de vil satse på fremover, sier Holthe. I tillegg får vi stadig mange smarte innspill fra dem, både angående videreutvikling av portalen og alternative bruksområder.

For mer informasjon om Gemini Portal, klikk her

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Arnstein Holthe.