Week Ahead Operations

Sikre ytterligere inntekter ved å investere i de ukentlige reservemarkedene.

Invester i de ukentlige markedene

Hver uke møter du den samme utfordringen: Hvordan skal du fordele energiressursene for å få best mulig fortjeneste? Dette er utfordrende når du sammenligner ukentlige markeder med daglige markeder.

Hver uke legger du inn bud på reservemarkedene. Men hvordan skal du fordele ressursene mellom disse ukemarkedene og markeder? Hvordan er prisforventningene sammenlignet med spotmarkedet? Hva om det skjer noe uventet i spotmarkedet? Alle disse variablene krever at du har god oversikt over ressursene dine og markedsforventningene. Du trenger et verktøy for å sammenligne alle alternativene. Vår løsning gir deg muligheten til å håndtere alle variablene i sømløse arbeidsprosesser. Du får en oversikt over alle gjeldende forpliktelser og systemdata. Scenarioanalyse og optimaliseringer kjøres for å hjelpe deg med å ta riktige og sikre beslutninger.

Nøkkelfunksjoner