Long and Mid Term Planning

Utnytt ressursene dine ved hjelp av prognosering og planlegging.

Planlegg fordelingen av dine ressurser for kommende sesonger og år

Hvordan du planlegger og fordeler dine knappe ressurser over tid, påvirker direkte selskapets økonomiske vekst og inntekter.

Du har selv opplevd hvor mye som kan endre seg i kraftsystemet. Markedspriser og tilgang til ressurser påvirkes av værforhold og andre aktørers deltakelse i markedet. Ressurssituasjonen endrer seg fra sesong til sesong, og hvert år er forskjellig. Derfor trenger du et et sofistikert verktøy for å håndtere ressursene dine.

Enkel tilgang til data og resulter er viktig. Du må kunne gjenbruke data i senere deler av arbeidsprosessen. I våre løsninger er alt satt opp i sømløse arbeidsprosesser, konfigurert og tilpasset til din arbeidsmåte.

Nøkkelfunksjoner