Intraday Operations

Overvåk dine ressurser for sikker og rask håndtering av endringer.

Overvåk ressursene dine

I den daglige driften kan plutselige hendelser i det fysiske systemet og i markedet kreve at du legger om produksjonen. Du må også kunne varsle markedene og myndighetene om disse endringene.

Du deltar i et energimarked som hele tiden forandrer seg. Nye markeder lanseres, noe som gjør overvåkningen enda mer kompleks. Det er viktig å få oversikten over produksjonssystemet, slik at du kan dra nytte av de nye mulighetene i markedene.

Som operatør trenger du et system som gir deg en oversikt, og som fører deg sikkert gjennom hektiske arbeidssituasjoner. Vår løsning gir deg denne oversikten, og den gir deg større trygghet når du skal håndtere både forventede og uventede hendelser.

Nøkkelfunksjoner