Day Ahead Operations

Øk inntjeningen i spot- og reservemarkedene.

Delta i spot- og reservemarkedene

Anmelding til spot og reservemarkedene er den viktigste aktiviteten i løpet av dagen din. Disse markedene krever størst innsats og skaper de største inntektene.

Spot- og reservemarkedene legger grunnlag for produksjonen dagen etter. Aktiviteter i alle markeder henger sammen: Anmelding av bud i reservemarkedene avhenger av hvordan du planlegger å oppfylle spotkontrakten, som igjen er avhengig av spotbudet. Spotbudet avhenger av den tilgjengelige produksjonskapasiteten, forventede priser og dine egne produksjonskostnader. Denne informasjonen kan endres helt frem til markedet stenger. Avslutningsvis, hva du gjør i Day After-markedet, avhenger av spot- og regulerkraftprisen.

Vår løsning støtter den totale prosessen fra innhenting av data, prognoser og planlegging til anmelding av bud, kontraktoppfyllelse og avregning. Den lar deg arbeide i en sømløs prosess på en sikker, effektiv og optimal måte.

Nøkkelfunksjoner