Planlegge

Optimaliser ressursfordelingen med tilpasset planlegging, on-demand avlesing og frakoblingsfunksjonalitet samt håndtering av hendelser og alarmer.

Du trenger den raskest mulige hastigheten for automatisk datainnsamling. I tillegg må du ha en oversikt over data som ikke er samlet inn, slik at du har muligheten til å finne ut hvorfor dataene mangler. Med denne kunnskapen kan du planlegge arbeidsordrer for å samle inn alle dataene fra nettverket.

Datainnsamlingen optimaliseres av fleksible planleggingsverktøy hvor du kan forhåndskonfigurere parametre som frekvens, avlesning på nytt og alarmovervåkning. Tidsplaner kan tilpasses individuelle kommunikasjonspunkt eller grupper av målere og kommunikasjonspunkter.

Du kan se innsamlingsstatistikker i webgrensesnittet. Bruk alarmer, hendelser og rapporter til kommunikasjon og jobbstatistikker.