Administrere

Administrer kommunikasjonsenhetene og rutingsbaner for optimalisert nettverksadministrasjon. Bruk målerhåndteringsfunksjoner som bryterstyring, lastkontroll og tariffstyring.

Hvis du skal kunne opprettholde kontrollen over hele nettverket, trenger du kommunikasjon på flere nivåer, repeaterstyring og administrasjon av tjenertyper for nettverkselementer. 

Våre anerkjente løsninger støtter administrasjonen av målerhåndteringen gjennom avansert funksjonalitet: bryterstyring, lastkontroll, tariffstyring og nettverksadministrasjon.