Integrere

Eksporter dataene til systemer for fakturerings- og regnskapsformål ved hjelp av våre løsninger for kommunikasjon med eksterne systemer.

Du må installere og oppdatere enhetene automatisk med forhåndsdefinerte profiler. Bruk av profiler sikrer identiske enhetsinstallasjoner og reduserer nødvendigheten for manuell konfigurasjon med forhåndsdefinerte parametre og serier for parametre samt serier som ikke er unike for hvert objekt. Med integreringsverktøyene våre kan du endre profiler uten å risikere å miste innsamlede data som målerverdier eller hendelser.

Løsningene våre kan enkelt brukes med så å si all tredjepartsprogramvare for målerverdihåndtering, fakturering eller regnskapssystemer for behandling og lagring. Når du bruker de verdifulle dataene for nettverksdrift og analyser, kan du ta bedre beslutninger og får et smartere nett.