Innsamle

Automatisk innsamling av målerdata fra så å si alle typer målere, terminaler og konsentratorer for smarte målere og AMS-applikasjoner.

Flere valgmuligheter, større verdi

Samle inn data for strøm fra smarte målere og andre sensorer i strømnettet ved hjelp av våre åpne systemer for datainnsamling. Powels avanserte sentralsystem er utviklet i henhold til bransjestandarder og gir deg fleksibiliteten og skalerbarheten til å kunne velge ulike typer målere, undermålere eller kommunikasjonstyper i en enkelt applikasjon for AMS.