Analysere

AMS i storskala krever sanntidsvalidering av innsamlede data, validering, estimering og eksport til KIS/elhub.no i henhold til regelverket. 

Du trenger et system som tilbyr nøyaktighet, fleksibilitet og skalerbarhet, slik at du kan oppfylle fremtidige behov. Våre løsninger hjelper deg med å administrere datavalidering gjennom tilpassede valideringsregler for innhentede verdier. Du mottar automatisk alarmer hvis det mangler verdier, hvis de overstiger eller er lavere enn satte grenser, hvis de ikke kontrolleres av måleren, hvis verdiene er negative, eller hvis det er indikasjoner på løpende målere.

Du kan deretter bruke systemet vårt til å klargjøre beregningsregler for å estimere manglende verdier. Reglene kan korrigere enkeltverdier, interpolere enkeltverdier, substituttestimering, profilberegning og lineær interpolering.

Ved hjelp av balanseberegninger med importert topologisk informasjon fra deres geografiske informasjonssystem (GIS) er det mulig å beregne om mengden strøm distribuert og levert balanserer.