Metering

Du håndterer både dagens og framtidens smarte målere, kommunikasjonsprotokoller og tilknyttede systemer. Vi mener at vår åpne arkitektur og de gjennomtestede, skalerbare programvareløsningene våre gir den beste beskyttelsen mot fremtidig usikkerhet.

Innsamle

Automatisk innsamling av målerdata fra så å si alle typer målere, terminaler og konsentratorer for smarte målere og AMS-applikasjoner.

Planlegge

Optimaliser ressursfordelingen med tilpasset planlegging, on-demand avlesing og frakoblingsfunksjonalitet samt håndtering av hendelser og alarmer.

Administrere

Administrer kommunikasjonsenhetene og rutingsbaner for optimalisert nettverksadministrasjon. Bruk målerhåndteringsfunksjoner som bryterstyring, lastkontroll og tariffstyring.

Analysere

AMS i storskala krever sanntidsvalidering av innsamlede data, validering, estimering og eksport til KIS/elhub.no i henhold til regelverket. 

Integrere

Eksporter dataene til systemer for fakturerings- og regnskapsformål ved hjelp av våre løsninger for kommunikasjon med eksterne systemer.

Kontakt oss