Metering

Powel signerte en avtale om salg av forretningsområdet Metering til det kanadiske teknologiselskapet Volaris Group den 31. desember 2018. For mer informasjon: http://avancemetering.com/

Metering acquired by Canadian technology firm

Powel signed an agreement to sell its Metering business unit to the Canadian technology firm Volaris Group, to be executed on December 31st, 2018. 

Innsamle

Automatisk innsamling av målerdata fra så å si alle typer målere, terminaler og konsentratorer for smarte målere og AMS-applikasjoner.

Planlegge

Optimaliser ressursfordelingen med tilpasset planlegging, on-demand avlesing og frakoblingsfunksjonalitet samt håndtering av hendelser og alarmer.

Administrere

Administrer kommunikasjonsenhetene og rutingsbaner for optimalisert nettverksadministrasjon. Bruk målerhåndteringsfunksjoner som bryterstyring, lastkontroll og tariffstyring.

Analysere

AMS i storskala krever sanntidsvalidering av innsamlede data, validering, estimering og eksport til KIS/elhub.no i henhold til regelverket. 

Integrere

Eksporter dataene til systemer for fakturerings- og regnskapsformål ved hjelp av våre løsninger for kommunikasjon med eksterne systemer.

Kontakt oss