Vedlikehold og fornying

Registrer vedlikeholdsoppgaver online fra felt, lag vedlikeholdsplaner og arbeidspakker, analyser risiko, beregn kostnader og håndter arbeidsordre.

Unngå overraskelser

En forutsetning for sikkert beredskap og kontroll over infrastrukturen, er presis kunnskap om nettets tilstand. En investering i vedlikeholds- og utskiftningsstrageier, er derfor en investering i framtidig utbytte, robusthet, HSE (Health, Safety and Environment) og kundetilfredshet.

Infrastrukturer er komplekse, og må ofte tåle høye påkjenninger, utfordrende driftsmiljø og ekstreme værforhold. På tross av dette kan vi forutse virkningen av disse faktorene, og lage vedlikeholdsplaner basert på historikk, observasjoner, risiko og kostnad.

I samarbeid med deg, kan våre fageksperter implementere din forretningsstrategi og beste praksis i en automatisert vedlikeholdsløsning, med basis i dine eksisterende nettdata. Med denne kunnskapen vil systemet foreslå hvor og når du bør utføre forebyggende eller kritisk vedlikehold. Parallelt kan dine feltoperatører mate systemet med oppdatert tilstandsdata direkte fra mobile enheter, for å utløse både fremtidige og umiddelbare tiltak.

Uansett hvilke vedlikeholdsbehov og strategier du har, hjelper vi deg med å implementere og automatisere dem innenfor en brukervennlig og enhetlig prosessløsning. Dermed sikrer du at alle innenfor organisasjonen tar smarte og konsekvente avgjørelser.

Nøkkelfunksjoner