Planlegging

Ta informerte beslutninger basert på gjeldende krav og standarder fastsatt av myndighetene tidlig i prosessen med våre brukervennlige 3D-løsninger.

Visualiser valgene

Dagens levering av reguleringsplaner krever full kontroll over trekk, linjer og flater. Vi fører deg inn på rett spor med automatisk rydding og ferdige maler helt frem til levering.

Områdeplaner i 3D krever fleksibilitet, oversikt og samsvar med gjeldende standarder.

Med løsningene våre kan du analysere terrenget og visualisere valgene du tar, slik at avgjørelsene er optimale for det aktuelle området. Vis et utsnitt av området og sett inn 3D-modeller av planlagte bygninger for å visualisere fremtidige inngrep.

Nøkkelfunksjoner
Konvolutt symbol