Design

Ta full kontroll ved å arbeide i et tverrfaglig modelleringsmiljø som integrerer design- og dokumentasjonsprosesser.

Forenkle prosjektarbeidet med integrerte løsninger

Økt bruk av prosjekterte 3D-modeller i alle faser legger stiller større krav på programvaren. Med de mange løsningene våre kan du gjøre effektiv bruk av alle modeller i hele prosjektet, fra planleggingsstadiet til utføring.

Vi tilbyr effektive og kraftige løsninger for prosjektering og planlegging, løsninger som er like gode enten det gjelder teknisk infrastruktur i stor eller liten skala. Fleksibilitet er viktig for oss, og vi støtter kundene våre gjennom den komplekse hverdagen deres.

Med automatiske funksjoner for vei, vann og avløp, overganger og rundkjøringer, kan du skape en visuell og nøyaktig modell av den fremtidige situasjonen.

3D-prosjektering av byggegroper skaper uante muligheter. Du kan prosjektere tomter for boligbebyggelse eller tunnelsnitt samtidig som du har full oversikt over masser, kjøre- og landmålingsdata fra start til slutt.

Nøkkelfunksjoner 
Konvolutt symbol