Prosjektering og utførelse

Du må ta hensyn til hele livssyklusen ved utbygging av infrastruktur. Myndigheter, konsulent- og prosjekteringsselskap samt entreprenører benytter Powels løsninger til dette – løsninger som lar deg kontrollere tekniske data, dokumentasjon og kompleks prosjektstyring på en effektiv måte. Med 3D-modelleringsløsningene våre kan du vise terrenget slik det faktisk er, slik at du kan visualisere prosjektene dine fra start til slutt.

Oppmåling

Få dokumentert nøyaktige data til 3D-modeller, kartforvaltning og as-built dokumentasjon.

Planlegging

Ta informerte beslutninger basert på gjeldende krav og standarder fastsatt av myndighetene tidlig i prosessen med våre brukervennlige 3D-løsninger.

Design

Ta full kontroll ved å arbeide i et tverrfaglig modelleringsmiljø som integrerer design- og dokumentasjonsprosesser.

Bygging

Opplev en mer effektiv prosess med full oversikt over prosjektene dine – data, fleksible masseberegninger, administrative oppgaver og dokumentasjon på ett sted.

Prosjektoppfølging

Store prosjektarbeid krever nøyaktighet og full oversikt fra anbudskalkyle til sluttnota. Dette gjelder for selskapenes økonomifunksjon, prosjektledere og helt ned på byggeplassen.

Kontakt oss om Gemini og ProAdm produktene

Powel AS

Edvard Griegs vei 3
NO-5059 Bergen

E-post: info@powel.no

Telefon: +47 73 80 45 00