Driftsstøtte

Overvåk og administrer din samlede infrastruktur for å sikre trygg drift, rask responstid og effektiv kundedialog.

Kommuniser med din infrastruktur

Kundene dine er helt avhengig av at du leverer forutsigbare tjenester. De har lav toleranse for feil, og forventer effektiv og presis informasjon ved eventuell driftsstans – uansett årsak.

For å sikre kontroll over distribusjonsnettet og kapasitet til å håndtere selv uventede hendelser, trenger du å overvåke og kommunisere med kritiske komponenter i nettet – hele veien ut til den sist påkoblede abonnenten. 

Med bakgrunn i komponentregisteret i ditt eksisterende nettinformasjonssystem, lar vår DMS-løsning deg kommunisere med nettet. Gjennom kart- og diagrambaserte arbeidsflater kan du dermed overvåke drift, forbikoble svakheter, utnytte ressursene og kommunisere med sluttbrukerne – alt fra driftssentralen.

For å hjelpe deg til å visualisere, forstå og håndtere selv komplekse nett og strukturer, bygger vi våre kart og diagrambaserte løsninger ut fra dine faktiske arbeidsprosesser og ditt driftsmiljø.

Nøkkelfunksjoner