Asset Performance

Når behov for grunnleggende tjenester som strøm, fjernvarme eller telekommunikasjon skal dekkes, må kundene kunne stole på deg som leverandør – døgnet rundt. Powel tilbyr brukervennlige og robuste løsninger som gir deg en fremtidsrettet og forutsigbar leveranse kundene kan stole på.

Dokumentasjon

Oppdater og evaluer nettdokumentasjonen din, og gjør verktøyene for utvikling, driftsstøtte og vedlikehold av infrastruktur mer effektive og pålitelige.

Planlegg, design og bygg

Planlegg, design og bygg infrastruktur med smart beslutningsstøtte. Håndter tilknyttede prosesser, og kommuniser med involverte aktører gjennom effektive GIS-løsninger.

Driftsstøtte

Overvåk og administrer din samlede infrastruktur for å sikre trygg drift, rask responstid og effektiv kundedialog.

Vedlikehold og fornying

Registrer vedlikeholdsoppgaver online fra felt, lag vedlikeholdsplaner og arbeidspakker, analyser risiko, beregn kostnader og håndter arbeidsordre.

Saksbehandling og arbeidsordre

Støtter dine saksbehandlingsprosesser - internt og eksternt, gjennom hele verdikjeden.

Asset Performance

POWEL AS

Klæbuveien 194
NO–7037 Trondheim

E-post: info@powel.no

Telefon: +47 73 80 45 00