Masteroppgave

Skriv masteroppgaven i samarbeid med Powel.

Hvert år skriver hovedfagsstudenter masteroppgaven sin i samarbeid med oss, enten hver for seg eller i grupper. Hver student får hjelp fra én av våre dyktige ansatte i den relevante avdelingen.

Vi kan tilby et spennende og variert fagmiljø med engasjerte ansatte. Du blir tilordnet en kontaktperson eller veileder hos Powel, og hvis du bor i Trondheim, får du muligheten til å arbeide fra hovedkontoret vårt.

Hvis du har en idé til hovedoppgaven din, oppfordrer vi deg til å sende en søknad til recruitment@powel.no. Skriv "master" i emnefeltet.

Fortell kort om deg selv og bakgrunnen din, inkludert følgende:

Noen ganger foreslår vi temaer til masteroppgaver, og disse publiseres via NTNU Bridge.