Powel Cascade

Cascade-porteføljen er Powels dedikerte satsing på SMB-markedet og en ledende leverandør av tekniske støttesystemer til nettselskaper i de nordiske landene. Vi har i dag over 60 energiverk som kunder.

Løsningene fra Powel øker kvaliteten og sikkerheten på arbeid i nettet, rasjonaliserer driften og gir bedret inntjening og lavere kostnader. Høy bransjekompetanse og en svært god forståelse av nettselskapenes behov ligger bak Powel Cascade produktene.

OpenNIS løsningene omfatter brukervennlige produkter for effektivisering og kvalitetsheving av de forskjellige arbeidsprosessene i nettvirksomheten, mens WorkOrder produktene dekker administrasjon og vedlikehold. Feil og Avbrudssystemet ”FASIT” er implementert hos de fleste nettselskaper i Norge.

Nøkkelfunksjoner:

Cascade-teamet leverer også en rekke konsulenttjenester og har fagkompetanse til å utføre en rekke oppgaver som registring, oppdateringer og konvertering.  

Cascade AS ble grunnlagt i 1993 og overtatt av Powel i 2014. Fra 1. januar  2017 er Cascade en del av Powel AS, Asset Performance.

Powel Cascade - Kostnadseffektive løsninger for små og mellomstore nettselskaper

Sett av dato!

Brukermøte 2018 finner sted
21.-22. november i Bergen