Smart måling

Utviklingen av smart strøm eller avanserte målersystemer (AMS) går svært raskt fremover. Over hele verden går nettselskap gjennom sine største endringer noensinne. I Norge står vi foran den største og mest omfattende moderniseringen strømnettet vårt har sett på på over 100 år. Innen 1. januar 2019 skal alle norske strømkunder ha automatiske strømmålere installert. 

Innføringen av smarte målere i Norge innebærer effektivisering av prosesser både for strømkunder og nettselskap. Samtidig stilles det store krav til sikre og effektive systemer som lar nettselskapene utnytte informasjonen og mulighetene som finnes i den nye teknologien.

For å få full oversikt vil det være avgjørende for nettselskaper å ha de rette IT-systemene, både for selve utrullingen og for drifting av kommunikasjon, innsamling, lagring, rapportering og forvaltning av måledata. 

Powels skalerbare programvareløsninger er bygd på en åpen arkitektur, og har funksjoner som dekker et stort spekter av behov for arbeidsordre, komponentregister, håndtering av avbrudd, alarmer, beregninger og rapporter. Kartbasert analyse og avvikshåndtering er basert på GIS-verktøyet ArcGIS. I tillegg sikrer de effektiv integrasjon med andre systemer hos energiselskapene.

Våre løsninger for smart strøm gir deg støtte på følgende områder:

Løsninger innen smart strøm

For et overordnet blikk på våre meteringløsninger, klikk her
Ønsker du en oversikt over Powels produkter? Klikk her

Relatert innhold

Kontakt oss