Nettjenester

Som netteier er du ansvarlig for sikker drift og proaktivt vedlikehold av nettet. Samtidig er abonnenter, installatører og entreprenører avhengig av effektiv kommunikasjon og presis informasjon når de må arbeide i nettet, eller utføre operasjoner som kan få konsekvenser for sikkerhet og drift.

Powel har flere bransjeledende løsninger som hjelper nettselskap, partnere og kunder til å samarbeide og utveksle informasjon, dokumentasjon og arbeidsordre - effektivt og sikkert. Dermed er du sikret at du får den dokumentasjonen du trenger, at eksterne installatører og entreprenører får den informasjonen og støtten de trenger for å utføre arbeidet, og at abonnentene dine blir fornøyde med hele prosessen fra tilknytning til drift.

Powel arbeider kontinuerlig med å forbedre dine arbeidsprosesser og tilgjengliggjøre den informasjon du trenger - der du trenger den, når du trenger den. Kontakt oss og fortell om dine behov og visjoner for fremtidens nettjenester.

Kontakt oss