Fiber og telekommunikasjon

Digitale tjenester har blitt en viktig del av hverdagen for alle i samfunnet, og dette stiller stadig større krav til hastighet og stabil tjenesteleveranse i nettet.

Powel tilbyr fiberløsninger til deg som eier og drifter fibernett. Vi støtter alle dine prosesser, enten det gjelder drift eller utbygging av infrastruktur. Gjennom fokus på brukervennlighet og reell nytteverdi, hjelper vi deg til god kommunikasjon og samarbeidsflyt med entreprenører, installatører, selgere og sluttkunder. Alt for sikre deg bedre avkastning og økt verdiskaping fra dine investeringer.

I Norden er Powel alene om å kunne tilby en komplett og web-basert løsning for drift og forvaltning av fibernettet. 3-GIS programvare fra Powel gir deg unike og kraftige verktøy for planlegging og prosjektering av fiberinfrastruktur. I tillegg skreddersyr vi effektive og mobile løsninger til bruk for ulike roller ute i felt i forbindelse med byggeprosessen.

I Powel strekker vi oss langt for å skape mer verdi for din bedrift og dine kunder, og vi leverer løsninger som svarer på fremtidens utfordringer. 

Nøkkelfunksjoner i Powels fiberløsninger:

Fiberløsningene fra Powel er basert på teknologi fra Esri, 3-GIS og Microsoft Azure. 

Følg Powel Fiber på LinkedIn.

Relatert innhold

Kontakt oss