VA (vann og avløp)

Gemini VA er systemer for forvaltning og dokumentasjon av VA nett, og inkluderer kraftige GIS-funksjoner for synliggjøring og analyse. Gemini VA dokumenterer store deler av VA-nettet i Norge, og løsningen benyttes i dag av rundt 300 norske kommuner. Gemini Portal er en mobil, forenklet nettversjon av Gemini VA. Med Gemini Portal har brukeren tilgang til VA-dataen fra nettbrett ute i felt, og kan sjekke og oppdatere informasjon direkte.

Nøkkelfunksjoner:

Produkter i VA-porteføljen:

Kontakt oss