Renovasjon og industriavfall

Powels løsninger for renovasjon og industriavfall er programvare som støtter forvaltning, distribusjon og visning av data omkring kommunens arbeid med renovasjon og industriavfall. Produktene hjelper deg å oppfylle kravene som stilles i «Lov om vern mot forurensing og om avfall» (Forurensingsloven).

Alle fagdata blir ivaretatt på en enkel og effektiv måte, og gjennom bruk av standard verktøy som kart, dagbok, kunde og perioditet får brukere god oversikt over data og informasjon.

Med Powels ARENA løsninger for renovasjon og indutriavfall har du tilgang til informasjon angående renovasjonstjenesten samt at du kan enkelt registrere og forvalte slamavskillere og andre private renseinnretninger. 

Nøkkelfunksjoner i våre ARENA-løsninger for renovasjon og industriavfall:

Produkter i Gemini ARENA portfolioen for renovasjon og industriavfall:

Kontakt oss