Publikumsløsninger

For en kommune er kommunikasjon med innbyggerne en svært viktig del av jobben, uansett om det er snakk om å motta eller å gi informasjon. Powels publikumsløsninger hjelper kommunens kundebehandlere med å gi rett informasjon, samtidig som de gjør det lettere for innbyggere å kontakte kommunen med feilmeldinger.

Stadig flere kommuner ser nytten og verdien av et automatisk varslingssystem, som telefonsvarslingstjenester. Dette gjelder både ved daglig drift og i beredskapssammenheng. Manuelle rutiner er dyre og lite effektive, og innbyggerne krever stadig mer av kommunen. Effektiv kundeservice har for mange blitt en avgjørende faktor for å gå over til automatiske varslingsrutiner.

Med tilgang til en felles database kan ulike fagavdelinger løpende oppdatere og systematisere materialet. Informasjon kan siden analyseres for bruk i planlegging og ved prioritering av tiltak.

Nøkkelfunksjoner:

Publikumsløsninger fra Powel: 

Kontakt oss