Gebyr / fakturering / eiendomsskatt

Effektiv forvaltning av alle grunnlagsdata for fakturering og gjør det enklere for brukerne å produsere riktige og informative fakturaer til sine kunder.

Forvaltning, distribusjon og visning av data innen kommunalteknisk saksbehandling er gjort lettere med Powels Gemini ARENA løsninger for gebyr, fakturering og eiendomsskatt. Effektiv prosesstøtte og integrasjon med eksterne programmer sørger også for kvalitetsheving og mindre feil. 

Nøkkelfunksjoner:

Produkter i Gemini ARENA porteføljen for gebyr, fakturering og eiendomsskatt:

Kontakt oss