Brann og feiing

De viktige ansvarsområdene innenfor brann- og feing krever gode arbeidsplaner og sikker saksbehandling for å sikre liv og helse. Powels programvareløsninger dekker områder fra vedlikehold og tilsyn til mannskap. 

Med brukervennlige og avanserte verktøy for registrering og oppfølging av feieoppdrag og enkelt branntilsyn går saksgangen lettere og  god HMS-dokumentasjon sikres. Enklere arbeidsprosesser og bedre oversikt sparer også dyrebar tid for innsatsstyrken og saksbehandlere.

Det er flere muligheter for integrasjon mot saksbehandlings- og kartsystemer, og flere av løsningene finnes som web og mobile løsninger.

Nøkkelfunksjoner:

Produkter i DM Brann porteføljen:

Kontakt oss