Kommunalteknikk

Powel tilbyr systemer som dekker sentrale behov innenfor offentlig sektor - fra forvaltning av VA-nettet, slamtanker og vannmålere, til serviceinformasjon for kommunens kundesenter. 

Powels kommunaltekniske løsninger har vært i drift hos norske kommuner helt siden 1984. Erfaring, grundig fagkunnskap og tett samarbeid med kundene, har gjort våre programvareløsninger markedsledende. For eksempel har vår vann- og avløpsløsning Gemini VA lenge vært den ledende programvaren for kommuners VA-avdelinger, og brukes i dag av omtrent 250 kommuner.

Powels løsninger støtter flere arbeidsområder, og legger til rette for at både saksbehandlere og de som jobber ute i felt skal få en enklere og mer effektiv arbeidshverdag. I tillegg er forbedret kommunikasjon mellom kommune og innbyggere et viktig fokusområde for flere av våre løsninger.

 
PUBLIKUMSLØSNINGER
Effektiv kommunikasjon med innbyggerne

 

BRANN OG FEIING
Tilsynsløsninger for brann- og feiervesen

 

VA (VANN OG AVLØP)
Forvaltning og dokumentasjon av VA-nettet

 

Kontakt oss