Kommunalteknikk

Powel tilbyr systemer som dekker sentrale behov innenfor offentlig sektor - fra forvaltning av VA-nettet, slamtanker og vannmålere, til serviceinformasjon for kommunens kundesenter. 

Powels kommunaltekniske løsninger har vært i drift hos norske kommuner helt siden 1984. Erfaring, grundig fagkunnskap og tett samarbeid med kundene, har gjort våre programvareløsninger markedsledende. For eksempel har vår vann- og avløpsløsning Gemini VA lenge vært den ledende programvaren for kommuners VA-avdelinger, og brukes i dag av omtrent 250 kommuner.

Powels løsninger støtter flere arbeidsområder, og legger til rette for at både saksbehandlere og de som jobber ute i felt skal få en enklere og mer effektiv arbeidshverdag. I tillegg er forbedret kommunikasjon mellom kommune og innbyggere et viktig fokusområde for flere av våre løsninger.

PUBLIKUMSLØSNINGER
Effektiv kommunikasjon med innbyggerne
   
BRANN OG FEIING
Tilsynsløsninger for brann- og feiervesen
   
RENOVASJON OG INDUSTRIAVFALL
Fagverktøy for forvaltning og vedlikehold av renovasjon og industriavfall 
   
VA (VANN OG AVLØP)
Forvaltning og dokumentasjon av VA-nettet
   
GEBYR / FAKTURERING / EIENDOMSSKATT
Effektiv forvaltning av alle grunnlagsdata for fakturering, samt lov om eiendomsskatt
   

 

For et overordnet blikk på våre infrastrukturløsninger, klikk her
Ønsker du en oversikt over Powels produkter? Klikk her

Kontakt oss