Virtuelle kraftverk (VPP)

Virtuelle kraftverk (VPP) spiller en nøkkelrolle i overgangen til alternative energikilder. Vann-, vind og solkraft er alle væravhengige energikilder. Med VPP kan du kombinere alle dine fornybare energikilder i én portefølje, og utnytte dem mer fleksibelt i forhold til varierende energitilgang, pris og etterspørsel.

Powel hjelper deg med å integrere dine ulike energikilder i ett virtuelt kraftverk. Vår VPP-løsning gir deg støtte på følgende områder:

 Les mer om noen av våre løsninger for VVP: 

For nedlastbare faktaark, se våre produktsider
For et overordnet blikk på våre løsninger for energibransjen, klikk her

Kontakt oss