Vindkraft

Vindkraft er en ung energikilde i Norge i forhold til vannkraft. Men Norge har et stort potensial for vindkraft, spesielt langs norskekysten. Og vindkraft kan være et godt supplement til din vannkraft. Når det er gode vindforhold, kan du kjøre dine vindturbiner og slik "spare" på vannkraften, og motsatt. Vindressursene kan også være bedre på vinterstid, når forbruket er høyt og tilsig i vannmagasinene lavt.

Vind kan ikke kan reguleres på samme måte som vannkraft. Desto viktigere er det å ha gode prognoseverktøy for å kunne utnytte vindkraften maksimalt – spesielt i samspill med andre kraftkilder. Vi hjelper deg med å prognosere enegiforbruk basert på analyse av historiske forbruksdata og værdata, kombinert med værmeldinger om vindfart og vindretninger. Vår vindkraftløsning tilbyr deg støtte på følgende områder:

 Les mer om noen av våre løsninger for vindkraft: 

For nedlastbare faktaark, se våre produktsider
For et overordnet blikk på våre løsninger for energibransjen, klikk her

Kontakt oss