Krafthandel

Deltakelse i det fysiske kraftmarkedet gir muligheter for store inntekter. Samtidig er dette markedet komplekst, der prisen påvirkes av mange varierende faktorer som etterspørsel, værforhold og kraftoverføring mellom områder.

Våre løsninger for krafthandel gir deg støtte på følgende områder:

Les mer om noen av våre løsninger for krafthandel: 

For nedlastbare faktaark, se våre produktsider
For et overordnet blikk på våre løsninger for energibransjen, klikk her

Kontakt oss