Bygg og anlegg

Entreprenører, myndigheter, konsulent- og prosjekteringsselskap benytter seg av Powels programvare. Løsningene støtter hele utbyggingsprosessen, fra planlegging til ferdig prosjekt.  

PLAN OG PROSJEKTERING
Effektiv dataflyt med én felles plattform 

   
ANLEGGSOPPMÅLING
For godt gjennomførte byggeprosjekter 
   
MASSEBEREGNING OG DOKUMENTASJON
Håndter masseberegning av ulike inngrep i samme modell
   

KALKULASJON OG MÅLEBREV
Fullstendig oversikt på kostnader og inntekter gjennom hele prosjektet

   

 

For et overordnet blikk på våre Terreng & Entreprenør-løsninger, klikk her
Ønsker du en oversikt over Powels produkter? Klikk her

Relatert innhold

Kontakt oss