Risikobasert vedlikehold - Sunnfjord Energis erfaringer med iAM Maintenance

- Det vi så, var at vi tok ikke alltid de rette oppdragene. I flere tilfeller prioriterte vi feil, rett og slett. 

Det sier Oddvar Hatlem, fungerende nettsjef hos Sunnfjord Energi om hovedgrunnen til at de begynte å se på nye løsninger for å håndtere vedlikehold på nettet.

Valget falt til slutt på Powels iAM Maintenance, som de nå har brukt i overkant av ett år.

Strategi og arbeidsprosess kobles sammen

Powel iAM Maintenance er en brukervennlig webapplikasjon som henter observasjoner ut fra eksisterende nettinformasjonssystem (NIS). Løsningen tilbyr en effektiv og standardisert prosess for behandling av observasjoner, basert på nettselskapets egen vedlikeholdsstrategi.

Nettselskaper får automatisk en risikobasert prioritering av observasjoner som blir presentert på en effektiv måte. Dette gjør det svært enkelt å analysere et område i nettet og iverksette tiltak. En klar fordel med løsningen er mer effektiv ressursbruk.

Linjenett fra fjord til fjell

Sunnfjord Energis linjenett er på Vestlandet, og strekker seg gjennom flott natur av fjord, fjell og daler. Linjenettet dekker sju kommuner i Sogn og Fjordane fylke pluss at de drifter Høyanger nordside for BKK. I forhold til dekt areal har de relativt få kunder.

- Vi har fire store sentrum i linjenettet vårt, med Førde som det største, sier Hatlem. Ellers er befolkningen veldig spredt, fra øyene ute på kysten til dalene i innlandet.

Til sammen dekker forsyningsområdet til Sunnfjord Energi rundt 3100 km² i disse kommunene. Fra øy-kommunen Solund i vest til Jølster i øst.

Solund har omtrent 800 fastboende innbyggere fordelt på rundt et dusin øyer. På de minst befolkede bor det kun et håndfull mennesker. Til sammen har Sunnfjord installasjoner på cirka 600 øyer.

I Jølster finner man dype daler, høye fjell og helt i øst, Jostedalsbreen.

De to kommunene er ytterpunkter i området, og i tillegg til bemerkelsesverdig natur har de til felles at de er spredt befolket.

Utfordringen med et slikt linjenett er at det kan være veldig dyrt å drifte. Montører og reparatører må dekke store områder, ofte for å reparere noe som kun har innvirkning på et fåtall personer. Kostnadsbesparing var en avgjørende faktor for hvorfor Sunnfjord Energi begynte å vurdere nye løsninger.  

Bedre prioriteringer

- Det er ikke til å legge skjul på at tidligere så «hoppet» vi kanskje til når noe skjedde. Istedenfor å prioritere det som måtte bli gjort, var fokuset kun på å få gjort et eller annet fortest mulig.

Sunnfjord Energi fikk spørsmål om innføring av risikobasert vedlikehold som en del av deres NETBAS løsning. Hatlem innrømmer at de var litt skeptiske til å begynne med, men etter litt frem og tilbake bestemte de seg for å kaste seg i det. iAM Maintenance løsningen så spennende ut, ikke minst på grunn av potensialet for effektivisering av arbeidsprosesser.

- Vi følte at denne løsningen ville gjøre oss i stand til å prioritere bedre, ta bedre avgjørelser, og effektivisere måten vi jobber på. I tillegg har vi en aldrende ingeniørstab, og vi tror at med en slik ny løsning vil det bli lettere for den kommende generasjonen å overta.

Vurdering av risikonivå

For Powel er det viktig å jobbe tett på våre kunder, og da Sunnfjord Energi skulle ta i bruk iAM Maintenance løsningen ble jobben med å sette parameterne gjort i tett samarbeid med en av Powels konsulenter.

- Vi brukte litt tid på å si hvor vi ville hen, så begynte vi å se på hvordan vi kunne gripe dette an sammen med Powels konsulent. Vi så på alle nettkomponentene våre steg for steg; vi tok for oss hver nettstasjon, hver linjestubb, hver bryter, og hvert transformatorpunkt. Sammen gikk vi gjennom hver komponent og vurderte nivåene de skulle ligge på, og stort sett var vi enige.

En helhetlig vurdering innbefatter bestemmelse av risikonivå for forskjellige problemer, basert på flere områder som strekker seg fra personsikkerhet og økonomi til forskriftskrav og estetikk. Noen feil er kritiske og må bli rettet opp så fort som mulig, mens andre feil kan vente.

Risikovurderingen skal gjøre det lettere for nettselskapene å skille mellom kritiske og ikke kritiske feil, og dermed effektivisere arbeidsprosessene.

Løsningen i bruk

Sunnfjord Energi hadde flere mål med implementering av en ny løsning, men overordnet var målet om å jobbe smartere. Det har de nå fått til gjennom felles saksbehandling, bedre prioriteringer og et mer bevisst forhold til vedlikeholdsstrategi.

- Vi er veldig fornøyde med løsningen, vi ser at vi er på vei dit vi vil. Det har vært en kjempegod erfaring, vi visste jo ikke helt hva vi ga oss ut på når vi begynte, men det har gått veldig bra, sier en entusiastisk Hatlem.

Hatlem tror også at kundebehandlingen har blitt bedre. - Vi har fått en kortere vei mellom kunder og saksbehandlere, så jeg tror de aller fleste kundene er mer fornøyde enn tidligere.

- Vi ser absolutt at vi sparer penger, spesielt siden vi nå tør å la ting vente, sier Hatlem. Det har blitt en ny hverdag for oss, vi lar oss ikke lengre rive oss så lett bort fra de prosjektene som er viktige.

Veien videre

Neste steg for Sunnfjord Energi er nettbrettløsningen. Enda så lenge noterer montører på papir, og må inn til kontoret for å registrere informasjonen i datasystemet. Hatlem ønsker å gjøre ting mindre tungvint.  

- Vi holder på å gå over til nettbrett og smarttelefoner slik at informasjon kan bli registrert direkte. Vi gleder oss til å få løsningen ut til montørene og kutte ned på prosessene, sier han avslutningsvis.