Powel ELIN håndterer store datamengder effektivt

Hos vår kunde CEZ i Tsjekkia, ble det i januar og februar 2013 gjennomført tester av skalerbarhet i innsamlings- og målerverdihåndteringsløsningen Powel ELIN

Til dette formålet ble det satt opp et testmiljø ved universitet i Brno, basert på en kombinasjon av virtuelle og fysiske servere. Av en tredjepart ble det utviklet en simulator som bruker en DLMS-liknende protokoll fra Landis+Gyr, og som simulerer en heterogen konsentratorbasert løsning.

Verdiene ble pushet av konsentratorene hvert 15. minutt, og dette ble satt opp basert på tilnærmet realistiske forhold. Både kommunikasjonsfeil, usikre verdier og manglende verdier ble simulert basert på statistikken i AMS-prosjektet til CEZ. Totalt ble det samlet inn 99 verdier per måler per døgn (én 15 minutters profil, tre døgnverdier), noe som er et høyt antall sammenlignet med eksisterende infrastruktur i Europa.

Oppgaven var å samle inn, validere og estimere manglende verdier basert på standardregler på kortest mulig tid.

I første omgang ble det gjennomført en liten "oppvarmingstest" på 100.000 målere, for å se hvordan simulatoren, testmiljøet og Powel ELIN fungerte i sammen. Denne testen ble kjørt med bare én kommunikasjonsserver mot planlagte ti kommunikasjons-servere for den store testen. Uten videre optimalisering gjennomførte vi testen med en gjennomsnittlig prosesseringstid på litt under syv timer. Med andre ord klarte én kommunikasjonsserver å samle inn, validere, estimere og lagre rundt ti millioner verdier på under syv timer.

Basert på denne testen tilpasset vi noen av programrutinene til oppsettet, og i midten av februar sparket vi i gang test med 3,5 millioner målere. Powel ELIN ble kjørt på ti kommunikasjons-servere (virtuelle servere med seks CPU-er) mot én fysisk data-baseserver med 32 CPU-er og 100 GB RAM. Testen varte i tre dager, og da hadde Powel ELIN samlet inn, validert, estimert og lagret i overkant av én milliard verdier. I periodene med høyt innsamlingstrykk klarte vi å prosessere opp til 16.000 verdier per sekund. Gjennomsnittlig prosesseringstid per døgn var cirka åtte timer noe som er veldig raskt den store datamengden tatt i betraktning.

En av nøklene til denne suksessen ligger i at Powel ELIN validerer og estimerer alle tidsserier før dataene blir lagret til databasen. Dette gjør at totalprosessen gjennomføres mye raskere. Vi observerte også at databaseserven kunne blitt redusert betydelig i størrelse.

Vår kunde CEZ gjennomførte samme test med annen AMS systemleverandør. Denne leverandøren er en av verdens ledende aktører innenfor feltet og er kjent for å ha et ekstremt skalerbart system. Totalt sett klarte Powel ELIN å gjennomføre testen raskere enn denne aktøren. Dette er vi meget stolte over, og det viser at Powel ELIN som Powels AMS-løsning er klar for store oppgaver både i Norge og i resten av verden.