Powel Elsmart

Portalløsningen Powel Elsmart understøtter arbeid i nettet og forenkler iverksettelse, gjennomføring og etterarbeid. Den mobile løsningen har en enkel og prosessorientert brukerflate med stegvise arbeidsprosesser. 

Powel Elsmart-portalen er en av de ledende på det nordiske markedet, og på kundelisten finnes store og mellomstore norske og svenske nettselskap. Portalen bidrar til å effektivisere flere kritiske interne- og eksterne samhandlingsprosesser, og kommuniserer med interne fagsystemer for enkel integrasjon. Konvoluttsymbol

Powel Elsmart støtter alle som arbeider i nettet, blant annet interne- og eksterne montører, installatører og planleggere.

Hovedmoduler: 

Apper:

Innenfor hver enkelt hovedmodul finnes en rekke programtillegg som kan gi ytterligere funksjonalitet innenfor og på tvers av hovedmodulene: Kartstøtte, Rapportering og statistikk, Fellesføring og Byggestrøm.  

Powel Elsmart – sikrer fremtidens nettilknytning       

Følg Powel Elsmart på LinkedIn

Relatert innhold