Jobb smartere med Powel iAM Fibre

Telekomindustrien er i rivende utvikling. Den enorme mengden med sanntidsdata som utveksles innen en virksomhet, sammen med behovet for lavere kostnader og høyere servicegrad, krever at fibernettselskaper må tenke nytt når det gjelder forvaltning av informasjonen. Mange telekomselskaper har oppdaget at de trenger bedre måter å innhente og behandle korrekt nettverksinformasjon – og en raskere måte å forvalte sine verdier – på.

Et system som kombinerer interaktive nettverkstegninger med geografisk informasjon gir telekomselskaper et solid konkurransefortrinn ved å levere bedre tjenester raskere enn før.

Powel iAM Fibre forenkler kompleksiteten i GIS ved hjelp av enkel, smart og kraftig programvare for planlegging, design, utvikling og forvaltning av dagens telekom-nett. Den kombinerer kraften i GIS med lett tilgjengelig web-grensesnitt som kan skreddersys til den enkelte brukers spesifikke behov. Dette reduserer opplæringstiden fra uker, ja, kanskje måneder, til dager. Vårt automatiserte verktøy for nettverksplanlegging og -design gjør det mulig for deg å planlegge og utvikle hele nettverk i løpet av få dager. Dette kan bidra til å senke kostnadene ved utrulling av nytt nett med så mye som 30 %.

Mobile applikasjoner integreres sømløst med våre nettapplikasjoner, noe som tillater operatører i felten å innhente og formidle oppdatert informasjon der og da. Ved å redusere kompleksiteten i en typisk GIS, kan brukere i hele organisasjonen benytte denne sanntidsinformasjonen til å ta velfunderte beslutninger. Salgs- og markedsføringsteam kan bruke de samme dataene til å kartlegge kundedistribusjon som de tekniske teamene bruker for å designe fibernett.

Alt er selvsagt standardisert, brukervennlig og enkelt.

KONTAKT MEG

Powel iAM Fibre gir deg et betydelig konkurransefortrinn ved å hjelpe deg med å spare tid, spare penger og gi dine kunder enda bedre service.

Se hva Powel iAM Fibre kan bety for DEG.