IIoT del II - Muligheter som følger med IIoT

I denne delartikkelen setter vi fokus på muligheter for distribusjonsselskap med IIoT i forretningsstrategien.

Det er lett å forstå de mange fordelene som følger forbrukertjenester og «gadgets» som er tilkoblet internett, og som alltid er tilgjengelige online. Når alt kan snakke med alt, åpner det for uante grensesnitt og interaksjoner mellom menneske og informasjon. Mennesker har en naturlig dragning mot personalisering av tjenester og informasjon, og dette er en viktig styrke med IoT-verdenen. Men hvilke fordeler og muligheter gir internettilkobling deg som arbeider med distribusjonssystem? Her gir vi deg noen potensielle muligheter:

·      Økt produktivitet. Tilkoblet utstyr, sensorer og utstyr kan programmeres til, samt lære å forvalte og vedlikeholde seg selv. Gjennom proaktivt tilstandsbasert vedlikehold med data fra tilkoblede sensorer med automatisk fornying av kritiske komponenter før de feiler, vil risikoen for driftsstans og havari reduseres betraktelig.

·     Økt effektivitet. IIoT legger til rette for bedre effektivitet, gjennom større grad av automasjon og mer fleksibel forvaltning. Med innsparinger i tid, materiell og arbeidskraft, kan driftsansvarlig kutte kostnader samtidig som kvaliteten på tjenestene ut til kunde har høy kvalitet. Powels tjenester for driftsstøtte gir deg sanntidsinformasjon basert på sensordata, AMS og observasjoner, for manuell beslutningsstøtte der det ikke er hensiktsmessig og automatisere prosessen.

·     Transformasjon av arbeidsstyrken. Enkelte frykter at inntoget av IIoT vil føre til mer arbeidsledighet og store endringer i den globale økonomien. IIoT vil gjøre enkelte manuelle jobber overflødige, men samtidig gjør dette organisasjonen i stand til å fokusere på mer verdifulle og fremtidsrettede arbeidsoppgaver som involverer innovasjon, kvalitet og verdiskapning. Dette skaper også større smidighet i organisasjonen, og du kan f.eks. la montørene utvikle seg til selvdrevne fageksperter i felt, fullt digitalt utrustet til å utføre oppgaver i nettet «on-the-fly». Gjennom endring av arbeidsroller og arbeidsoppgaver, har bransjen mulighet til «disruptive» nyskaping som tar tjenestetilbudet til neste nivå.

·       Redusert kostnad. Med mindre svinn i både tidsbruk og materiell, samt bedre forståelse av hvordan og hvorfor feil oppstår i nettet, vil du kunne redusere drifts- og investeringskostnadene betraktelig. I forretningsverdenen er det pengene som snakker, og selv om Accentures rapport avdekker at få bransjer per nå til fulle har innlemmet IIoT som en del av den levende strategien, bør dette faktumet alene inspirere til å utnytte mulighetene innenfor IIoT.

·       Mer innovasjon. Når komponenter og utstyr i svært stor grad kontrolleres av datamaskiner og kan samarbeide med hverandre, kan du dreie fokus fra vedlikeholds- og driftsoppgaver mot innovasjon og tjenesteutvikling. De nye tjenestene vil ofte være direkte knyttet til IIoT, noe som medfører ytterligere akselerasjon i teknologievolusjonen. Denne snøballen vil straks begynne å rulle, og da vil den måten tjenestetilbydere utvikler og tilbyr tjenester på endres fundamentalt.

Alle tjenester er digitale tjenester

Husker du den tiden da enkelte tjenestetilbydere ikke behøvde egne nettsider, siden de uansett ikke kunne tilby merverdier i form av digitale produkter eller tilleggstjenester? Den samme tankegangen blir nå utfordret i den nye industrielle verdenen av IIoT. I en veldig kort stund kunne IoT se ut til kun å ha gjennomslagskraft innenfor det private og hverdagslige forbrukermarkedet.

Enkelte av Powels fremtidsrettede nøkkelkunder har allerede innsett at dette er alt for korttenkt. Takket være implementasjonen av mer sofistikerte, rimeligere og mer effektive sensorer, kan absolutt alt tilkobles internett og gi verdifull informasjon. Fordelene ved å utnytte IIoT er gyldige for hele bransjen – uansett hvilken type distribusjonsnett du forvalter.

I neste artikkel gir vi noen tips til hvordan du kan komme i gang med IIoT allerede nå.