IIoT del I - Den fjerde industrielle revolusjon skjer nå

Gjennom en tredelt artikkelserie ønsker Powel å hjelpe deg til en grunnleggende forståelse av hvordan Industriens internett av ting (IIoT) kan og vil påvirke din forretningsstrategi, inspirere til endring, og hjelpe deg til å se mulighetene. Powel ønsker å bidra til at ditt selskap får maksimalt utbytte av transformasjonen til IIoT!

IIoT del I: Den fjerde industrielle revolusjon skjer nå

Den fjerde industrielle revolusjon i form av «industriens internett av ting – industri 4.0» skjer nå, og alt tyder på at du som tjenesteleverandør i fremtidens distribusjonsnett må forholde deg progressivt til dette for å lykkes. Her inngår tre ulike akser med potensial for økt vekst:

I denne artikkelserien vil vi vise hvordan du kan utnytte aksene i praksis.

Er du klar til å høste verdier fra «Industriens internett av ting»?

Takket være innovative produkter som f.eks. aktivitetsmålere, smarte målere og sensorbaserte løsninger for smarte hjem som termostatsuksessen Nest, begynner folk flest å få et forhold til Tingenes internett (IoT) og de mulighetene som oppstår når ting får en identitet, snakker sammen og tilgjengeliggjør data.

Denne måten å koble sammen og systematisere ting på, er på ingen måte forbehold forbrukermarkedet.  I industrien kobles sensorer, kontrollenheter og databaser sammen til et «Industriens internett av ting» (heretter omtalt som IIoT) som vokser raskt. Dersom vi som aktører innenfor nettbransjen fortsatt skal være konkurransedyktige, har vi ikke råd til å overse de mulighetene IIoT tilbyr. Powel jobber målrettet med design av tjenester som lar deg utnytte disse mulighetene.

Tingenes internett kort fortalt

Gartner – et av verdens ledende rådgivingsselskap innenfor informasjonsteknologi – har estimert at 26 milliarder ting vil være tilkoblet internett innen år 2020, og teknologiselskapet Cisco estimerer hele 50 milliarder. Uansett tall, er veksten betydelig de neste årene. Dermed vil store mengder sanntidsdata fra tilkoblede ting kunne høstes og lagres i smarte enheter eller i skyen – tilgjengelig for videre analyser, innovasjon og verdiskapning.

Innenfor Smart Grid har IIoT allerede gjort sitt inntog på flere ulike måter. I nettdrift har utrullingen av smarte målere, smarte komponenter og ulike typer sensorer med kommunikasjonsteknologi virkelig bidratt til å løfte begrepet Smart Grid ut fra teorien og inn i praksis. Det samme har muligheten til å bringe eksisterende instrumentering online, gjennom enkle kommunikasjonsgrensesnitt.

For å utnytte og tolke denne økende mengden med data trengs imidlertid effektive og sikre tjenester for datahåndtering, automatiserte analyser basert på kvantitative analyser, maskinlæring og fogging. Maskinlæring er nødvendig for å automatisere og omsette de enorme datamengdene til verdiskaping i praksis, mens fogging er form for distribuert databehandling, hvor enkelte oppgaver kan løses lokalt eller i et Micro Grid, mens andre oppgaver løses sentralt fra skyen. Dermed kan sikkerheten økes, tiden til prosessering av data reduseres, og mengden av data som sendes til skyen blir mer hensiktsmessig. Totalt sett kan IIoT gi deg bedre manuell beslutningsstøtte der automasjon ikke er hensiktsmessig, som vil radikalt forbedre produktiviteten i selskapet.

Industriens internett av ting er det neste store

Selv om IIoT er nytt for mange, har selskaper innenfor ulike bransjer i lengre tid undersøkt potensielle anvendelsesområder. Ifølge en rapport fra den globale tjenesteleverandøren Accenture, passerte verdens totale IIoT-investeringer 20 milliarder dollar i 2012. Innen 2020 er tallet forventet å stige til minimum 500 milliarder dollar.

Som mange andre teknologiske utviklingssprang, vokser IoT eksponentielt, og i Powel er vi sikre på at det kun er snakk om kort tid før IoT har gått fra å være en nyhet, til å bli en naturlig og fullt integrert del av hvordan du forvalter dine ressurser og løser arbeidsoppgavene. Revolusjonen er nå, og vi ønsker at du blir med oss. I den neste artikkelen vil vi gi deg et innblikk i hvilke muligheter IIoT gir deg som DSO.