Hvilken nytteverdi har Powels fiberløsninger for deg?

Spar tid og penger med kraftige løsninger for fibernettverk. Våre konkurransedyktige løsninger er og sørger for maksimering av tid og ressurser og en mer effektiv drift. Med alt samlet på en plattform har du alt du trenger på en plass. 

Verdien av et GIS-plattform som er enkel å bruke og støtter alle redigeringsbehov i en nettleser.

Powel tilbyr en komplett web-basert løsning for bredbåndsselskaper i hele Norden. Løsningen fra 3-GIS er en unik plattform som støtter planlegging, design, vedlikehold og bruk av fiber- og bredbåndsinfrastruktur. 3-GIS plattformen lar bredbåndsselskaper enkelt bygge og vedlikeholde infrastruktur.

Hva vil Powels 3-GIS fibernettløsninger bety for deg?
Applikasjoner for web, mobil og administrativ styring gir en plattform som støtter deg i din måte å arbeide på. Du vil ikke være bundet av faste rutiner og mønstre bestemt av systemdesignet.

FLEKSIBILITET 

3-GIS er utformet for å støtte deg i din måte å arbeide på. I 3-GIS sitt administrasjonsprogram kan du opprette forskjellige brukere basert på den rollen de har. Slik får ansatte tilgang til akkurat de verktøyene de har bruk for til sine oppgaver. Kompleksiteten ved tradisjonell GIS er fjernet, noe som vil redusere tid og behov for opplæring betraktelig. 3-GIS er utformet for å støtte deg i din egen måte å arbeide på. I 3-GIS Admin-programmet lar deg lage forskjellige brukere basseret på den rollen de har, slik at de får akkurat de verktøyene som passer deres oppgaver. De vanlige knapper og kompleksiteten av tradisjonelle GIS er fjernet, noe som vesentlig reduserer både tid og behov for opplæring.

SKALERBARHET
Utfør endringer på det nivået du har behov for, uten å bli forhindret av kompleks, underliggende arkitektur. Denne kraftige funksjonen gjør det mulig å utføre drift, endringer og uttak i store datamengder, raskere enn noensinne. Plattformen er web-, og skybasert. Med infrastruktur i 3-GIS får din data en ny dimensjon, med hastighet, ytelse, stabilitet, enkel integrasjon og effektiv utrulling.

ØKER VERDIEN AV DIN INVESTERING
Informer hele din organisasjon, fra direktørstolen til gravemaskinen, om beslutninger angående din infrastruktur med 3-GIS. Vår løsning gir deg den informasjonen du har behov for gjennom hele livssyklusen. All informasjon blir oppdatert i en enkelt database. Dette sikrer oppdaterte data som kan deles eller trekkes ut og vises i rapporter eller dashboard. Din nettverksinformasjon kan du dele med kunder, leverandører, feltarbeidere, ingeniører og beslutningstakere i hele organisasjonen. Du oppnår sanntidsdata som gjør det enklere å ta de riktige avgjørelsene. Den moderne web-baserte arkitekturen reduserer den opprinnelige investeringskostnaden for server og maskinvare og gir besparelser i forhold til daglig drift og supportkostnader.


Ønsker du å være i forkant i din håndtering av bredbåndinfrastruktur?
Ta kontakt med oss i dag å finn ut mer om hvordan 3-GIS kan støtte opp om dine behov.