Full kontroll på byggeprosjektet med Gemini Terreng

Entreprenør Jan-Erik Äng driver enkeltmannsforetaket Änghus i Sverige. På kundelisten hans står flere store grunneiere, husfabrikanter og private byggherrer. Daglig bruker han Powel sine Gemini-løsninger i arbeidet sitt.

Äng tegner og prosjekterer tomter til en rekke forskjellige bygg, som boligblokker, enmannsboliger og garasjer. Han tegner bygningene i programmet DDS-CAD, et program delvis bygget inn i Gemini Terreng. Ferdigstilte bygningsplaner blir importert til Gemini Terreng, og plassert i terrengmodellen sammen med planlagte veier og byggegroper.

Gemini Terreng inneholder planverktøy samt muligheten til å generere 3D snitt gjennom inngrep, bygg og terreng. Etter at bygningene er tegnet i DDS, bruker Äng terrengmodulen for å få terrengsnitt. Nå kan han visualisere byggeprosjektet i 3D og ute i terrenget. Han kan forandre materialer på tak og vegger, skifte farge på huset og så videre.

Men først og fremst kan han vise kunden hvordan den ferdige bygningen kommer til å se ut og hvordan den vil ligge i terrenget. Dette er en veldig populær funksjon, både blant de som gjør arbeidet og hos oppdragsgiveren.

– Når jeg har tegnet mine hus, henter jeg de ut i Powel sitt system. Da kan jeg gi kunden en virtuell rundtur, både av husene og området rundt, sier Äng. Programmet er så uhørt bra, det er så mye jeg kan få frem, og det blir så eksakt det jeg gjør.

Äng samarbeider også med en husfabrikant som bruker samme konstruksjonsprogram. Når han er klar med tegningene, kan han sende dem direkte til entreprenøren som kan bruke dem for maskinstyring.

Fornøyde kunder med «revolusjonerende» løsninger

Når bygningsdesignet er importert inn i Gemini Terreng og plassert i terrengmodellen kan man også utforme veier og gjøre masseberegninger. – For eksempel om jeg har gjort en prosjektering der en kunde vil vite hvor mye vi skal sprenge, så kan jeg nå gi et eksakt tall på hvor mye masse som må bort, sier Äng. Mine kunder er fantastisk fornøyde med det, de er takknemlige for at noen kan levere dette.

Äng har nå brukt Gemini-løsningene i rundt ett år, og han planlegger å være med på flere kurs for å få enda bedre utbytte av dem. Han er en veteran i bransjen, med 40 års erfaring har han sett store forandringer. – Man må følge med på utviklingen sier han, og det dere i Powel har gjort er revolusjonerende, sier han.

Äng er veldig fornøyd med Powel sine Gemini-løsninger og sier investeringen var absolutt verdt kostnadene. – Tegningene tar like lang tid som før, men arbeidet blir mer profesjonelt gjort. Flere større firmaer bruker meg fordi jeg ligger i fremkant og mine underentreprenører har også stor nytte av løsningen, avslutter han.