Fra planlegging til budgiving i en sømløs arbeidsprosess

Hydro, den nest største kraftprodusenten i Norge, er veldig fornøyd med Powels løsning for anmelding på spotmarkedet. De bruker nå mindre tid hver dag på å legge inn spotbud og har redusert helgepersonalet på driftssentralen.

Nils Spjeldnæs, Portfolio Manager og produksjonsplanlegger i Hydro, har gode erfaringer med den nye spotløsningen. Før de introduserte løsningen, opplevde man at timene før tidsfristen for innlevering av spotbud var veldig travle. Det var lite tid til å analysere markedet og ta hensyn til uforutsette hendelser, spesielt nær tidsfristen for innlevering av spotbud. Planlegging og budgiving var også to separate arbeidsprosesser, og det var tidkrevende å få disse til å henge sammen.

Disse utfordringene ønsket Hydro å gjøre noe med, og startet prosjektet “Physical markets”. Målet var å forene planleggings- og budgivingsaktiviteter i én effektiv arbeidsprosess, slik at de kunne frigjøre tid til mer kommersielle aktiviteter.  Hydro slo seg sammen med Powel for å utvikle en ny løsning for handel på de fysiske markedene.

I nært samarbeid med Hydro, har Powel utviklet en sømløs løsning for planlegging og budgiving i Powel Nimbus. Hydro er veldig fornøyd med den nye løsningen og har erfart mange fordeler, spesielt i forbindelse med før-spot-aktiviteter: