En enklere byggeprosess med Gemini Entreprenør

Sommeren 2012 fikk K.A. Aurstad AS en kontrakt med Statnett på opparbeiding av vei og tre trafostasjoner i Sykkylven, Ørsta og Ålfoten. Vi snakket med Edvin Dale, avdelingsleder for geomatikk om prosjektet, og hvordan Powels Gemini løsninger har hjulpet. 

Maskinentreprenørselskapet K.A. Aurstad AS i Ørsta kommune i Møre og Romsdal bygger infrastruktur som veier, tuneller, flyplasser, kraftanlegg og kommunaltekniske anlegg.

Historisk sett har deres markedsområde vært Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Siste år har de også jobbet i både Hordaland og Oppland. Firmaet har rundt 200 ansatte og hadde i 2013 en omsetning på 520.000.000 kroner.

Firmaet har en egen geomatikkavdeling med ni geomatikere, og de bruker daglig Powels Gemini Terreng og Entreprenør løsninger, der flere av geomatikere prosjekterer aktivt med bruk av kryss- og byggegropsmoduler.

Anskaffelse av Gemini Entreprenør

Den ene av deres kontrakter består av grunnarbeid for tre trafostasjoner, i Sykkylven og Ørsta på Sunnmøre og Ålfoten i Nordfjord. De er ikke ferdige i Nordfjord enda, men kontraktsarbeidet er avsluttet i Sykkylven og Ørsta, der de også har gjort masseberegning og sluttdokumentasjon.

Dale og K.A. Aurstad AS har brukt Gemini løsningene siden påsken 2012, etter en storstilt intern evaluering av deres dataprogram, inkludert av geomatikerenes dataverktøy. Dale hadde to realistiske leverandører. Valget falt til slutt på Powel Gemini, delvis som resultat av en noe utradisjonell beslutningsprosess.

– På samme tid som vi så på nye dataverktøy, var vi i gang med å utvide geomatikkavdelingen, sier Dale. I begynnelsen av 2012 ville en av mine geomatikere si opp jobben, men etter en runde med forhandlinger valgte han å fortsette. Han hadde et absolutt krav «Kjøp Gemini». Dette var en av grunnene til det da ble slik.

Bruk av Gemini Entreprenør i prosjekter

Bruksområdene for Gemini for K.A. Aurstad AS er mange; masseberegning, dokumentasjon, prosjektering, og behandling av måledata fra måleutstyr og maskiner, for å nevne noen.

På dette oppdraget fra Statnett, som omfatter både vei og trafotomt, har de brukt løsningene gjennom hele prosjektet. Dale forteller at de har vært til god hjelp hele veien.

- Med Gemini kan vi hente ut stikningsdata til landmålings- og posiseringsutstyr. Vi kan også presentere hele prosjektet for våre formenn og anleggsledere i 3D. Det er en funksjon vi bruker veldig mye, det er veldig greit å vise hvordan noe kommer til å se ut i forkant, sier han.

- Til vår fordel bruker også byggherren på dette prosjektet Gemini, fortsetter Dale. Dette gjør selvfølgelig også arbeidet vårt enklere, siden det ikke er behov for å gjøre konverteringer.

Fra prosjektering til sluttdokumentasjon, en fleksibel løsning

Deler av dette prosjektet har også bestått i å etablere skogsveier. De er bestilt utført som tilpasset til terreng. Til utførelsen er det brukt maskinstyring, som fordrer egen prosjektering. Det er enkelt å utføre med Gemini Entreprenør.

- Når det gjelder adkomstveiene, har det vært veldig nyttig at løsningene er såpass fleksible, spesielt i forhold til justering av veilinje, forteller Dale. Her kan vi gjøre en alternativ utførelse av veilinjen, plassere oss lavere, legge oss ved siden av, og tilpasse veien til terrenget. Vi kan måle oss inn og bruke det som grunnlag for vår masseberegning istedenfor det som er prosjektet.

Dale sier at digital leveranse som sosi er veldig enkelt, også når det er forskjellige byggherrer. – Byggherrer som Statnett, Avinor og Statens vegvesen har alle forskjellige egenskaper og egenskapskoder for leveranse, men Gemini takler fint alle disse og det gjør det enkelt med forskjellige krav. Til sluttdokumentasjon har Statnett en utstyrsliste som alt må måles inn i, og det har vi også brukt Gemini til. Det er veldig enkelt å utføre og levere.

Strålende fornøyd

Dale har ikke angret et øyeblikk på at de anskaffet seg Gemini. - Vi ble raskt vant med å bruke programvaren, og vi bruker det daglig. Vi er strålende fornøyde, sier han.

Aurstads filosofi at de skal være tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi, og de skal være innovative og løsningsorienterte. Filosofien er ikke så ulik Powels egne verdier, så kanskje er det ikke så rart at valget falt nettopp på Powels løsninger?

Prosjektet startet høsten 2012, og er rundt 2/3 ferdig høsten 2014. Etter planen skulle også Åflot stasjonen være ferdig i 2014. På grunn av forsinkelser fra byggherren sin side, er ny ferdigstillelse antatt tidlig høst 2015.