DM Tilsyn hjelper brannvesenet med forebyggende arbeid

I flere år har Marit R. Birkely har vært branninspektør ved forebyggende avdeling i Ofoten Interkommunale Brann- og Redningsvesen, som dekker kommunene Narvik, Ballangen og Tysfjord. Hun jobber med forebyggende branntilsyn, og bruker daglig Powels løsning DM Tilsyn web.

Forebyggende branntilsyn er et stort og viktig ansvarsområde for brannvesenet, som skal forebygge tap av liv, helse og store verdier. Birkely er ansvarlig for tilsyn ved særskilte brannobjekter, det vil si større bygninger eller objekter hvor brann kan ha svært store konsekvenser, som for eksempel sykehus, institusjoner, barnehager, skoler, hotell og så videre.

Brann- og eksplosjonsvernlovens §13 gir bestemmelser for hvilke objekt som skal registreres som særskilte brannobjekt. En lokal forskrift kan også gi bestemmelser om registrering. For brannvesenet er regelmessig tilsyn og oppfølging av disse objektene svært viktig. DM Tilsyn web benyttes som verktøy når tilsyn utføres.

Den siste versjonen av Powels DM Tilsyn, og den som Ofoten Brann IKS benytter, er 100% web-basert. Det eneste som trengs lokalt hos den enkelte bruker er en nettleser og tilgang til Internett. En egen versjon tilpasset nettbrett og smarttelefoner er også integrert.

Frihet og effektivitet

Birkely brukte tidligere DM Tilsyn for stasjonær PC i mange år. Hun var en av de første av Powels kunder som gikk over til web-løsningen da den ble lansert i 2013. Ofoten Brann IKS bruker versjonen som er tilpasset nettbrett og smarttelefoner. I tillegg til henne selv, er det tre kolleger på tilsynsavdelingen som bruker løsningen i sin arbeidshverdag.

Når de drar på tilsyn i dag har Birkely og kollegene med seg nettbrett med tastatur. På nettbrettet har de alt av informasjon og verktøy de trenger for å gjennomføre tilsynet. De kan blant annet se på tidligere sjekklister om avvik er registrert, samt gjøre endringer i opplysninger vedrørende kontaktpersoner eller tekniske tiltak i objektet.

I og med at systemet er nettbasert, legger endringer seg direkte inn i på hvert enkelt objekt i programvaren. - Dette gir oss frihet i måten vi jobber på og er meget tidsbesparende, sier Birkely. Vi kan også ta bilder med nettbrettet, og legge de direkte inn på objektet.

Brukervennlig tilsynsløsning.

- Når vi går tilsyn, sjekker vi både det organisatoriske og tekniske. Dette gjør vi ved å gjennomgå dokumentasjonen samt ta en stikkprøve ved objektet, sier Birkely. Powels løsning inneholder det man trenger for å utføre arbeidet ved tilsyn. Sjekklister for å registre avvik blir fylt ut, og registrert avvik legger seg direkte i rapporten som igjen skal ut til objektet.

Saksbehandlingssystemet som er en del av DM Tilsyn, har alle steg for en normal eller utvidet saksgang. Sjekkpunkter registret ved tilsyn som avvik eller anmerkninger legger seg direkte i rapporten, med direkte henvisning til paragrafer i forskrifter som det avvikes fra.

Birkely er veldig fornøyd med DM Tilsyn-løsningen, og da spesielt med hvor brukervennlig den er. – Den er lett å håndtere, enkelt å lære seg, og et produkt som kan anbefales. I tillegg kan nevnes at kobling mot kommunale arkiveringssystem gjør også den jobben lettere, sier hun.