AF Gruppen – Ringveg Vest, Bergen

Omkring 24.000 kjøretøy passerer Straume bru på ringveg vest utenfor Bergen på en vanlig arbeidsdag. Den gamle veien er ikke bygget for en slik mengde trafikk, og i 2006 begynte man med fase én av arbeidet med den nye Ringveg Vest. 

Prosjektet er både viktig og prestisjefylt, og er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. Når veien er ferdig, vil den være både bedre og tryggere. I tillegg vil en stor del av veien bli lagt i tunnel, noe som betyr mindre støy- og luftforurensing for de som bor i nærheten.

Andre fase av prosjektet, som er underveis nå, vil dekke ti kilometer. Åtte av disse vil være i tunneler, og det blir bygd en tunnel med to kjørebaner i hver retning.  

Kontrakten for fase to av byggingen ble gitt til AF Gruppen, et stort entreprenørfirma med 2.600 ansatte i Norge, Sverige, Kina og Storbritannia. Stikningssjef i AF Gruppen, Harald Juvland, jobber på prosjektet.

Juvland har jobbet i entreprenørsektoren siden 1998 og begynte å bruke Powels Gemini løsninger i 2006. I dag bruker han og hans kollegaer nesten kun Gemini 3D Terreng og Entreprenør for deres prosjekter, da de to unike løsningene dekker størsteparten av deres arbeidsprosesser.

3D løsningene lar deg lage detaljerte kalkulasjoner av masseutgravinger, og AF Gruppen kunne legge alle detaljer og planer fra Statens vegvesen direkte inn i Gemini. – Ut fra tegningene bygget vi modeller i Gemini, alt fra rundkjøringer og veikanter til selve tunnelene, sier Juvland.

Ringveg Vest prosjektet er et papirbasert tegneprosjekt, men entreprenøren fikk noen digitale veimodeller. AF Gruppen brukte Gemini Terreng & Entreprenør når de digitaliserte tegningene og la de sammen med veimodellene. Slik kunne de gjøre komplette masseberegninger for prosjektet, og rapportere volum i henhold til spesifikasjoner fra Statens vegvesen. All as-built dokumentasjon ble også samlet inn, beregnet og levert gjennom Gemini løsningen.

Tunnelåpningene var arkitekttegnet og hadde et uvanlig og spesielt design. Dette bidro til prosjektets kompleksitet.

– Åpningen til tunnelene var teknisk kompliserte, sier Juvland. De så flotte ut på tegningene, men var ikke lette å bygge. Ved å bruke Gemini fikk vi til den korrekte modellen og stikningsdata. Resultatet var en perfekt bue, som så ut akkurat slik arkitekten hadde designet den.

For dette prosjektet har AF Gruppen brukt Gemini gjennom hele prosjektet. – Noen ganger er det vanskelig å forstå hvordan vi klarte oss før Gemini, sier Juvland.

AF Gruppen skal etter planen være ferdig med fase to sommeren 2015. Når tredje og siste fase er ferdigstilt vil den nye veien forandre hverdagen til pendlerne som kjører den veien hver dag i morgen- og ettermiddagsrushet.