UtilityFlow

Powel UtilityFlow er en løsning for å håndtere arbeidsprosesser for å saksbehandle, prosjektere og utføre arbeid i felt for Utility selskaper i Norden. Løsningen håndterer saksbehandling fra en sak oppstår i en kundeportal, i Elsmart fra Netbas eller andre integrerte systemer frem til saken er ferdigstilt levert og eventuelt fakturert.

UtilityFlow består av en web-applikasjon for saksbehandlere, arbeidsledere og administratorer og en mobil app for feltressurser. I web applikasjonen kan saker genereres og saksbehandles. Arbeidsordre kan lages til en sak og ressursdisponeres i en planleggingstavle. Ferdig ressursdisponerte arbeidsordre sendes ut på mobil applikasjon for gjennomføring i felt.

Løsningen har arbeidsflytfunksjonalitet for saksbehandling, prosjektering, arbeidsordre og sluttkontroll. Arbeidsflyt kan endres for hver enkelt installasjon og således tilpasses det enkelte selskap.

Det kan defineres sjekklister og skjemaer i en fleksibel «skjemadesigner». Det vil si at man kan legge til ulike skjemaer til saker og arbeidsordre og få disse utfylt gjennom sakens eller arbeidsordrens gang. Skjemaer og sjekklister kan fylles ut på pc og på mobil applikasjon.

Løsningen gir en rekke forbedringspotensialer i forhold til tradisjonelle og mer manuelle metoder for å håndtere saksbehandling og arbeidsordre.

Systemet har en tilgangsstruktur som sikrer at kun de som skal ha tilgang til informasjon får denne tilgangen. Vi kan styre dette på flere nivåer og med flere roller. Som standard er det definert tre ulike roller. Tilgang til informasjon og rettigheter for å kunne endre data i systemet er forskjellige for disse tre rollene. I tillegg kan vi definere organisatoriske enheter. Om man er registrert i en organisatorisk enhet får man bare tilgang til data som eies av denne organisatoriske enheten. På denne måten kan tilgang til data mellom ulike enheter i virksomheten segmenteres.

Plattform og leveransemetode

Powel UtilityFlow er utviklet på Microsofts standard forretningssystemplattform Dynamics 365. Løsningen leveres som en «Managed Solution» med single sign on (SSO) på Microsoft Office 365. Dette vil si at om dere har Microsoft Office 365 abonnement fra før vil Powel UtilityFlow kunne installeres og tas i bruk på samme plattform dere allerede har tilgang til og de samme passord og brukeradministrasjonsverktøy dere allerede benytter kan benyttes også for UtilityFlow.

Plattformen driftes og vedlikeholdes av Microsoft. Fysisk lagres data og system i Microsofts datasenter i Irland. Alle EUs regelverk tilfredsstilles således. Også personvernlover i Norge.

Microsoft Dynamics 365 er en meget omfattende plattform med en rekke funksjoner. Powel UtilityFlow benytter modulene Field Service og Customer Service. En rekke andre moduler er også tilgjengelig i plattformen og kan leveres om ønskelig.

Last ned faktaark her

 

Norgesnett AS kjøper Powel UtilityFlow

Etter en omfattende anbudsrunde og forhandlinger har Norgesnett signert kontrakt med Powel Asset Performance. Kontrakten omfatter leveranse av løsningen Powel UtilityFlow, med støtte for saksbehandling, prosjektering, og arbeid i felt.

Les hele artikkelen her