Powel Water Saksbehandlerportal

Powel Water Saksbehandlerportal er en løsning for saksbehandlere innen teknisk VA infrastruktur i kommunen. Løsningen håndterer kommunikasjon mellom kommunen og entreprenører/anleggseiere.

Portalen inneholder ulike digitale brukerdialoger for å behandle søknader og meldinger og for å utforme pålegg og følge opp slike i forhold til eiere av private anlegg. Ved hjelp av løsningen kan saksbehandleren få oversikt over alle sine saker og oppgavene som må utføres i pågående saker.

Powel Water Saksbehandlerportal settes opp til å samhandle med Powel Water Entreprenørportal. Saksbehandlerportalen er integrert mot kommunens arkiv for automatisk etablering av saker og journalføring av dokumenter.

Løsningen er tett integrert med bakenforliggende fagsystem slik at nye og endrede anlegg automatisk oppdateres i disse. Portalen har også en tilleggsmodul for analyse og rapportering der man ved hjelp av en kartklient kan gjøre geografiske utvalg av saker for oppfølging og rapportering av saksmengder, saksbehandlingstid og lignende.

Brukeropplevelse i fokus

Powel Water Saksbehandlerportal er utviklet i tett samarbeid med brukere hos kommune og er designet ut fra brukernes behov. Saksbehandlerportal tilpasser seg automatisk den enheten du bruker – enten det er PC, bærbar eller nettbrett.

For kommunen betyr løsningen:

Powel Water Saksbehandlerportal leveres som en skytjeneste driftet av Powel i Microsofts skymiljø Windows Azure. For deg betyr dette: