Powel Water Entreprenørportal

Powel Water Entreprenørportal er en enkel løsning for rørleggere og andre entreprenører som håndterer kommunikasjon mellom entreprenøren og kommuner om etablering, endring og reparasjon av VA-anlegg som er tilknyttet eller skal tilknyttes det offentlige vann- og avløpsnettet. 

Portalen inneholder ulike digitale brukerdialoger for å søke om eller dokumentere denne type arbeid. Med hjelp av løsningen får entreprenøren god oversikt over alle saker og de oppgaver som må utføres i pågående saker.

Powel Water Entreprenørportal settes opp til å samhandle med enten Gemini Oppfølging eller Powel Water Saksbehandlerportal. Løsningen er integrert mot kommunens arkiv via disse løsningene.

Brukeropplevelse i fokus

Entreprenørportalen er utviklet i tett samarbeid med brukere hos entreprenører og kommuner, og er designet ut fra brukernes behov. Powel Water Entreprenørportal tilpasser seg automatisk den enheten du bruker – enten det er en PC, et nettbrett eller en smarttelefon. Dermed kan du enkelt dokumentere arbeidet både på kontoret og ute i felt.

For entreprenøren betyr løsningen:

For kommunen betyr løsningen:

Powel Water Entreprenørportal leveres som en skytjeneste driftet av Powel i Microsofts skymiljø Windows Azure. For deg betyr dette:

 Last ned faktaark for Powel Water Entreprenørportal her