Powel Varsling

Powel Varsling er en løsning for varsling av beboere og eiere på en rask og effektiv måte ved endringer i kommunens vann- og avløpstjenester eller andre typer hendelser som krever varsling. Powel Varsling er tett integrert med flere av produktene i Gemini og Powel Water Porteføljen, blant annet kan varsel sendes ut direkte fra felt i Gemini Portal!

Ved bruk av Powel Varsling kan du kan effektivt varsle alt fra store områder til detaljerte utvalg, løsningen kan også benyttes til varsling av forhåndsdefinerte grupper som for eksempel vakt og servicetorget. Varsel kan sendes som både tekst- og talemelding, i tillegg til at det kan utvides med flere kanaler som e-post, facebook, twitter og kommunens hjemmeside.

Du får full oversikt over aktive og historiske varslinger i loggen. Aktive varslinger vises i live status mens varsling pågår, og varsel som ikke er levert eller ikke besvart er synlig. Områder/polygoner som var mål for varslingen vises tydelig i logg, det er på denne måten enkelt å finne feil ved utsending eller sende ny varsling til samme utvalg.

Powel Varsling er laget som en web applikasjon med responsivt design, dvs at brukergrensesnitt tilpasser seg ulike skjermstørrelser og håndterer touch kontroller på mobil/nettbrett, slik at du kan varsle når som helst og i fra hvor som helst. Intelligente maler som spør etter område, dato, start- og sluttidspunkt gjør det effektiv og sikkert å sende ut varsel.

Løsningen benytter et oppdatert datagrunnlag for å kunne gi presise varslinger med sentrale register som folkeregister og DIFI kontaktregister. Powel varsling benytter UMS varslingstjenester for utsending.

Det er enkelt å ta i bruk ny løsning og utvide med nye brukere, en egen treningsmodus gjør det lett for nye brukere å øve seg før de sender ut varsel.

Ønsker du mer informasjon om løsningen eller en demonstrasjon klikk her.

Relatert innhold